Skip to main content
Realizacja projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich

Realizacja projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich

UE Logo

W ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego spółka DEVnet High Performance Solutions Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Dotacja na kapitał obrotowy dla DEVnet High Performance Solutions Sp. z o.o.”. Celem przedmiotowego projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym jakie odniosła Spółka w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Otrzymane dofinansowanie DEVnet High Performance Solutions Sp. z o.o. zamierza przeznaczyć na sfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania swojego przedsiębiorstwa co w efekcie pozwoli jej zapewnić płynność finansową oraz kontynuowanie działalności operacyjnej.

Wartość otrzymanego dofinansowania na realizację ww. projektu wynosi 83.825,73 zł. Środki przeznaczone na realizację projektu pochodzą ze środków Funduszy Europejskich.