Platforma analityczna do określania zysków i strat w segmencie udzielania oraz refinansowania pożyczek

Zakres projektu obejmował przeprowadzenie studium wykonalności projektu, opracowanie koncepcji rozwiązania, jego implementację,  testy oraz wdrożenie ogólnofirmowej platformy analitycznej do określania zysków i strat w segmencie udzielania oraz refinansowania pożyczek. Wdrożone rozwiązanie pozwala na generowanie zróżnicowanych raportów i ich analizę.

Kluczowe zadania prowadzące do lepszej współpracy między działami biznesowymi a specjalistami IT: