Platforma do emisji i obrotu strukturyzowanymi produktami finansowymi

Głównym celem było określenie specyfikacji, udokumentowanie i wdrożenie platformy internetowej do automatyzacji procesu emisji i obrotu strukturyzowanymi produktami finansowymi. Równolegle zoptymalizowano zarządzanie cyklem życia tych produktów.

Zakres naszych głównych obowiązków: