System transakcyjny w czasie rzeczywistym i analizy rynkowe dla funduszu hedgingowego

Celem projektu było zaprojektowanie i wdrożenie systemu transakcyjnego umożliwiającego automatyczne tworzenie zleceń na podstawie zdefiniowanych algorytmów. System pozwala na zarządzanie instrumentami finansowymi oraz danymi rynkowymi, raportowanie transakcji, zarządzanie portfelem oraz analizę rynkową w czasie rzeczywistym.

Główne osiągnięcia: