Oprogramowanie do wyceny produktów kredytowych na poziomie grupy kapitałowej

Głównym celem projektu było opracowanie koncepcji aplikacji, przygotowanie specyfikacji, implementacja, testy i wdrożenie na poziomie grupy kapitałowej. Rozwiązanie obejmowało pełen proces technologiczny, od inicjalizacji do uzyskania akceptacji wszystkich spółek wchodzących w skład grupy, charakteryzujący się scentralizowaną i spójną logiką  biznesowo-procesową (w szczególności wycena i kalkulacja kluczowych wskaźników).

Główne obowiązki: