Scentralizowany moduł zarządzania i aktywnej kontroli ryzyka portfela inwestycyjnego

Głównym celem projektu było opracowanie nowego systemu do kalkulacji kluczowych miar ryzyka portfela inwestycyjnego składającego się z akcji oraz instrumentów pochodnych. Zarządzaliśmy całym projektem, począwszy od  koncepcji, poprzez implementację, testowanie oraz wdrożenie.

Zakres naszych głównych obowiązków: