Scentralizowana aplikacja danych dla transakcji dokonywanych na rynku instrumentów pochodnych

Przeprojektowanie całego środowiska aplikacji danych rynkowych było kluczowe dla obniżenia ryzyka operacyjnego, zmniejszenia całkowitego kosztu utrzymania o 20% i stworzenia fundamentu dla scentralizowanej usługi danych rynkowych o efektywnej i elastycznej architekturze, która umożliwiła zarządzanie systemem jako usługą.

Aplikacja danych rynkowych jest oparta na:

Dodatkowe wymagania: