Scentralizowany system zintegrowanego zarządzania ryzykiem rynkowym i kontrahenta

Głównym celem projektu było zaprojektowanie i wdrożenie kluczowej architektury zgodnej z wymogami Bazylei II do pełnego zarządzania ryzykiem rynkowym, kontrahenta, operacyjnym i geograficznym. Rozwiązanie zostało oparte na technologii  JEE i JMS.

Główne osiągnięcia:

Do naszych głównych obowiązków należało: