Scentralizowana usługa danych (data service) dla transakcji dokonywanych na rynku instrumentów pochodnych

Przeprojektowanie całego środowiska usługi danych rynkowych (market data service) było kluczowe dla obniżenia ryzyka operacyjnego, zmniejszenia całkowitego kosztu utrzymania o 20% i stworzenia fundamentu dla scentralizowanej usługi danych rynkowych o efektywnej i elastycznej architekturze, która umożliwiła zarządzanie systemem jako usługą.

Usługa danych rynkowych jest oparta na:

Dodatkowe wymagania: