Platforma hedgingowa dla rent zmiennych

Zakres projektu obejmował wdrożenie platformy do zarządzania strategiami zabezpieczającymi ryzyko rent zmiennych na rynku kapitałowym. Stworzono ją w architekturze klient-serwer, wraz z klastrem obliczeniowym o wysokiej wydajności.

Główne osiągnięcia:

Główne obowiązki: