Analiza ryzyka różnych klas aktywów oraz raportowanie zysków i strat

Głównym celem tego projektu było opracowanie systemu raportowania do codziennego monitorowania zysków i strat, czynników ryzyka i salda gotówkowego dla międzynarodowych systemów transakcyjnych w sektorze bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Ponadto projekt obejmował bieżące wsparcie dla działów biznesowych w codziennych procesach korygowania i zatwierdzania zysków i strat oraz w zarządzaniu strukturą portfela.

Główne obowiązki: