Centralny system zarządzania ryzykiem kontrahenta – integracja kredytowych instrumentów pochodnych z systemem Murex

Głównym wyzwaniem było rozszerzenie centralnego systemu zarządzania ryzykiem do monitorowania ryzyka kontrahenta, emitenta i ryzyka geograficznego, wynikającego z obrotu kredytowymi instrumentami pochodnymi. Oznaczało to usprawnienie wyceny kredytowych instrumentów pochodnych z poziomu nowo wdrożonego systemu transakcyjnego Murex poprzez: