Informatyczny system zarządzania danymi finansowymi skonsolidowanymi na poziomie grupy kapitałowej

Zakres projektu obejmował wykonanie studium wykonalności projektu, opracowanie koncepcji rozwiązania, implementację  oraz wdrożenie ogólnofirmowego rozwiązania Finance MIS posiadającego scentralizowany łańcuch dostarczania i zarządzania danymi. Zapewnienie wysokiej wydajności, bezawaryjności i skalowalności architektury było niezbędne ze względu na fakt, iż rozwiązanie jest podstawowym narzędziem  kontrolnym w całej grupie kapitałowej.

Wdrożenie techniczne zostało zrealizowane w oparciu o:

Podczas tworzenia aplikacji stosowano zwinną metodykę wytwarzania oprogramowania Scrum.