Aplikacja do analizy ryzyka w chmurze

Celem projektu było opracowanie aplikacji do analizy ryzyka w chmurze w celu ustalenia kluczowych miar ryzyka (VaR, CVaR, CompVaR, IncrVaR itp.) dla portfeli instrumentów finansowych i pochodnych w ramach równoległej infrastruktury o wysokiej wydajności (HPC Cluster), obejmującej centralne przechowywanie danych, logikę buforowania danych oraz ścisłe rozdzielenie obliczeń od logiki przepływu procesów dla różnych odbiorców końcowych w obrębie jednej aplikacji.

Główne osiągnięcia: