Scentralizowany system zarządzania danymi rynkowymi w sektorach obrotu towarowego i energii

Celem projektu było zaprojektowanie i wdrożenie ogólnofirmowego systemu zarządzania danymi rynkowymi. System dostarcza wysokiej jakości dane rynkowe  dla systemów transakcyjnych i zarządzania ryzykiem oraz stanowi podstawę wykonywanych analiz rynkowych i profilu ryzyka, rozwoju modeli finansowych oraz zarządzania zgodnością i ryzykiem.

Główne osiągnięcia: