Centralna architektura zarządzania ryzykiem dla wiodącej izby rozliczeniowej

Celem tego projektu było opracowanie i wdrożenie skalowalnej architektury aplikacji służącej  wycenie instrumentów finansowych i analizie ryzyka, która cechowałaby się wysoką wydajnością. Dodatkowo implementacja musiała uwzględniać wymagania procesu tworzenia nowych produktów finansowych.

Główne osiągnięcia:

Do naszych głównych obowiązków należało: