Modernizacja istniejącego środowiska BI

Na przestrzeni lat środowisko BI uległo mocnej rozbudowie w wyniku wymagań stawianych przez inne departamenty w zakresie użytkowania, elastyczności, wydajności i rozszerzania istniejących rozwiązań.

Na etapie analizy i projektowania sformułowaliśmy wspólnie z klientem techniczny i organizacyjny cel, którego dopełnieniem był model proceduralny.

Zrealizowane zostały następujące działania: