Budowa hurtowni danych finansowych zgodnej z BCBS-239

Wymogi regulacyjne (BCBS 239) w instytucjach finansowych zwiększają zapotrzebowanie na tworzenie scentralizowanego systemu zarządzania i sprawowania nadzoru nad danymi finansowymi i dotyczących ryzyka.

Tworząc hurtownię danych finansowych i dotyczących ryzyka, uczestniczyliśmy: