Skip to main content
Usługi

Technologia: siła napędowa w transformacji modelu biznesowego

We współczesnym zinformatyzowanym świecie strategie IT i strategie biznesowe nie funkcjonują już oddzielnie. Jesteśmy ekspertem w dziedzinie technologicznej transformacji modelu biznesowego przedsiębiorstw. Doradzamy kompleksowo wiodącym graczom na rynku finansowym, energetycznym i towarowym.

empty

Systemy obsługi danych

Inteligentny przepływ danych

Ilość danych podwaja się co dwa lata. Technologie ich obsługi dynamicznie się rozwijają. Środowiska danych w firmach są złożone i często charakteryzują się znaczną fragmentacją. Błyskawiczna dostępność danych zapewnia firmie przewagę konkurencyjną. Nasze wsparcie polega na zapewnieniu inteligentnej organizacji danych we wszystkich obszarach działania firmy.

Analizy biznesowe

O krok przed innymi

Doskonałą wiedzę biznesową, zdolność adaptacji i reagowania na zmiany rynku oraz znajomość przepisów prawa można osiągnąć poprzez wprowadzenie w unikatowy sposób metod matematyki finansowej do działalności firmy. Naszym atutem jest oferowanie inteligentnych usług i aplikacji analitycznych, dzięki którym nasi klienci mogą być o krok przed innymi. Gama naszych rozwiązań obejmuje: metody matematyczne i statystyczne, prognozowanie algorytmiczne i symulacje, walidację modelu, wizualizację danych i zależności, a także automatyzację procesów analitycznych.

Ekosystemy aplikacji

Oprogramowanie kluczem do sukcesu

Firmy, które są w stanie elastycznie integrować swoje wewnętrzne i zewnętrzne procesy, usługi i produkty z architekturą IT, mają większe możliwości rozwoju już na wczesnym etapie działalności. Droga do osiągnięcia sukcesu prowadzi poprzez platformy IT, które umożliwiają sprawny rozwój nowych ekosystemów aplikacji, wspomagając innowacyjność, skracając czas wdrożenia, ułatwiając zachowanie zgodności z przepisami i zapewniając utrzymywanie bliskich relacji z klientami. Naszą siłą jest tworzenie modułowych aplikacji i platform usługowych, które mogą obsługiwać złożone zadania i procesy biznesowe poprzez wszechstronne łączenie prostych komponentów usług. W cyfrowym świecie, umiejętność wytwarzania oprogramowania jest kluczowym czynnikiem.

Usługi zarządzane

Ukierunkowanie na przewagę konkurencyjną

Oferując usługi zarządzane, umożliwiamy naszym klientom skoncentrowanie się na ich podstawowej działalności, zwiększając pole manewru i elastyczność struktury organizacyjnej firmy. W dzisiejszych czasach kluczowe jest nawiązanie porozumienia między działami programistycznymi, operacyjnymi, biznesowymi i klientem. Nasze usługi zarządzane zapewniają firmom wsparcie w dziedzinie rynków kapitałowych i towarowych oraz kształtują cały cykl realizacji z zachowaniem pełnej integracji. 

Referencje

Informatyczny system zarządzania danymi finansowymi skonsolidowanymi na poziomie grupy kapitałowej

Zakres projektu obejmował wykonanie studium wykonalnośc...

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Doradztwo w zakresie architektury i projektowania systemu zarządzania danymi dotyczącymi rynku energii oraz wsparcie wdrożeniowe

Projektowanie architektury IT, rozszerzeń i początkowa ...

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Budowa hurtowni danych finansowych zgodnej z BCBS-239

Wymogi regulacyjne (BCBS 239) w instytucjach finansowyc...

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Utworzenie centrum kompetencji BI

Obsługa i rozwój hurtowni danych wymaga zarówno umiejęt...

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Modernizacja istniejącego środowiska BI

Na przestrzeni lat środowisko BI uległo mocnej rozbudow...

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Platforma analityczna do określania zysków i strat w segmencie udzielania oraz refinansowania pożyczek

Zakres projektu obejmował przeprowadzenie studium wykon...

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Centralna architektura zarządzania ryzykiem dla wiodącej izby rozliczeniowej

Celem tego projektu było opracowanie i wdrożenie skalow...

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Scentralizowana usługa danych (data service) dla transakcji dokonywanych na rynku instrumentów pochodnych

Przeprojektowanie całego środowiska usługi danych rynko...

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Scentralizowany system zarządzania danymi rynkowymi w sektorach obrotu towarowego i energii

Celem projektu było zaprojektowanie i wdrożenie ogólnof...

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

System transakcyjny w czasie rzeczywistym i analizy rynkowe dla funduszu hedgingowego

Celem projektu było zaprojektowanie i wdrożenie systemu...

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Scentralizowany moduł zarządzania i aktywnej kontroli ryzyka portfela inwestycyjnego

Głównym celem projektu było opracowanie nowego systemu ...

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Scentralizowany system zintegrowanego zarządzania ryzykiem rynkowym i kontrahenta

Głównym celem projektu było zaprojektowanie i wdrożenie...

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Centralny system zarządzania ryzykiem kontrahenta – integracja kredytowych instrumentów pochodnych z systemem Murex

Głównym wyzwaniem było rozszerzenie centralnego systemu...

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Oprogramowanie do wyceny produktów kredytowych na poziomie grupy kapitałowej

Głównym celem projektu było opracowanie koncepcji aplik...

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Analiza ryzyka różnych klas aktywów oraz raportowanie zysków i strat

Głównym celem tego projektu było opracowanie systemu ra...

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Aplikacja do analizy ryzyka w chmurze

Celem projektu było opracowanie aplikacji do analizy ry...

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Platforma hedgingowa dla rent zmiennych

Zakres projektu obejmował wdrożenie platformy do zarząd...

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Scentralizowany system zintegrowanego zarządzania ryzykiem rynkowym i kontrahenta

Głównym celem projektu było zaprojektowanie i wdrożenie...

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Centralny system zarządzania ryzykiem kontrahenta – integracja kredytowych instrumentów pochodnych z systemem Murex

Głównym wyzwaniem było rozszerzenie centralnego systemu...

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Scentralizowana platforma zarządzania transakcjami i ryzykiem dla rent zmiennych oparta o system Calypso

Największym wyzwaniem było skonfigurowanie i uruchomien...

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Centralna architektura zarządzania ryzykiem dla wiodącej izby rozliczeniowej

Celem tego projektu było opracowanie i wdrożenie skalow...

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Platforma do emisji i obrotu strukturyzowanymi produktami finansowymi

Głównym celem było określenie specyfikacji, udokumentow...

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Scentralizowany moduł zarządzania i aktywnej kontroli ryzyka portfela inwestycyjnego

Głównym celem projektu było opracowanie nowego systemu ...

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Scentralizowana aplikacja danych dla transakcji dokonywanych na rynku instrumentów pochodnych

Przeprojektowanie całego środowiska aplikacji danych ry...

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Scentralizowany moduł zarządzania i aktywnej kontroli ryzyka portfela inwestycyjnego

Głównym celem projektu było opracowanie nowego systemu ...

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Aplikacja do analizy ryzyka w chmurze

Celem projektu było opracowanie aplikacji do analizy ry...

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Centralna architektura zarządzania ryzykiem dla wiodącej izby rozliczeniowej

Celem tego projektu było opracowanie i wdrożenie skalow...

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Centralna architektura zarządzania ryzykiem dla wiodącej izby rozliczeniowej

Celem tego projektu było opracowanie i wdrożenie skalow...

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ