Skip to main content
Ochrona danych osobowych

Ochrona danych

Spółka DEVnet GmbH, Nördliche Münchner Straße 14a, 82031 Grünwald administruje niniejszym serwisem zgodnie z właściwym prawem o ochronie danych osobowych i bezpieczeństwie danych. Poniżej informujemy o tym, na jakich warunkach gromadzimy i w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe użytkowników serwisu.

1. Administrator

Administratorem przetwarzanych danych jest spółka DEVnet GmbH. Wyjątki od tego są wymienione w niniejszej polityce prywatności. Nasze dane kontaktowe:

DEVnet GmbH
Nördliche Münchner Straße 14a
82031 Grünwald
info(at)devnet.de

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych przedstawiono w punkcie 18.

2. Dane osobowe

Dane osobowe to poszczególne informacje osobiste i rzeczowe odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Są to m.in. takie informacje jak adres IP, imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy data urodzenia. Informacje, na podstawie których nie można zidentyfikować użytkownika – jak np. ulubione strony internetowe czy liczba użytkowników strony – nie są danymi osobowymi.

3. Przetwarzanie danych osobowych

Z naszego serwisu można korzystać zasadniczo bez konieczności rejestrowania się i nie gromadzimy żadnych danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail, chyba że użytkownik dobrowolnie je nam udostępni (np. przez skorzystanie z formularza kontaktowego). Wizyta na stronach naszego serwisu jest jednak rejestrowana. Zapisywane są następujące informacje: aktualny adres IP komputera w zanonimizowanej formie, przeglądane strony internetowe, typ przeglądarki użytkownika, data, godzina i czas trwania sesji na stronach serwisu oraz system operacyjny użytkownika. 

4. Wykorzystanie danych osobowych w określonych celach i przekazywanie danych osobowych

Firma DEVnet GmbH wykorzystuje udostępniane przez użytkowników dane osobowe wyłącznie w celu technicznego administrowania serwisem, świadczenia usług, zarządzania nowymi użytkownikami i klientami, w celu przeprowadzania ankiet dotyczących produktów oraz w celach marketingowych i tylko w zakresie niezbędnym w każdym z ww. przypadków.

Gromadzone dane są przekazywane stronom trzecim wyłącznie w ramach korzystania z narzędzi do analizy stron internetowych (patrz informacje o Matomo (dawniej Piwik)), chyba że przekazanie danych jest konieczne ze względu na nakaz sądowy albo inne regulacje prawne lub wymogi nadzorcze. Ponadto dane osobowe użytkownika są przekazywane stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji umowy lub za wyraźną zgodą użytkownika. Ewentualni zewnętrzni usługodawcy są starannie dobierani i zobowiązani zgodnie z art. 28 RODO do przestrzegania wszystkich przepisów o ochronie danych.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych zależy od celu przetwarzania danych.

Techniczne administrowanie stroną internetową

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w wyżej wymienionym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, o ile istnieje stosunek umowny z użytkownikiem. Jeżeli pomiędzy DEVnet GmbH i użytkownikiem nie ma stosunku umownego, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Udostępnianie danych osobowych (np. adresu IP) jest konieczne do nawiązania połączenia i wyświetlenia zawartości stron serwisu.

Świadczenie usług

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w wyżej wymienionym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Nasze usługi świadczymy w ramach wykonywania zobowiązań wynikających z umowy. Bez przetwarzania danych osobowych nie jesteśmy w stanie zrealizować ani wykonać istniejącej umowy z użytkownikiem.

Matomo (dawniej Piwik)

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w ramach korzystania z usługi Matomo jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane statystyczne na temat korzystania z naszego serwisu internetowego są niezbędne do optymalizowania naszej oferty internetowej, mierzenia jej zasięgu i prowadzenia badań rynku.

Korzystanie z plików cookie

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy zapisywaniu i odczytywaniu plików cookie są nasze prawnie uzasadnione interesy w zakresie spersonalizowanego projektowania stron naszego serwisu/usług online zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Korzystanie z formularza kontaktowego

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w wyżej wymienionym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników w celu opracowania zapytań i/lub aplikacji i podań o pracę. Bez przetwarzania danych osobowych nie jesteśmy w stanie przetwarzać zapytań lub aplikacji i podań o pracę.

Stosowanie plików cookie i narzędzi do analizy stron internetowych

Do rejestrowania odwiedzin w naszym serwisie internetowym wykorzystujemy pliki cookie oraz narzędzie analityczne Matomo (dawniej Piwik). Zgromadzone przy tym dane są wykorzystywane wyłącznie do celów marketingowych oraz w celu optymalizacji użyteczności strony internetowej.

Użytkownik może w dowolnym momencie dezaktywować narzędzia analizy. Prosimy zapoznać się w tym celu z naszymi wskazówkami oraz opcjami dezaktywacji w odpowiednich opisach narzędzi analizy internetowej.

Korzystanie z plików cookie

Ta strona używa plików cookie. Są to małe pliki tekstowe, które umożliwiają zapisywanie na urządzeniu końcowym użytkownika specyficznych, odnoszących się do niego informacji podczas korzystania z naszego serwisu. Wykorzystujemy te pliki do analizy ruchu na stronach, liczby użytkowników naszego serwisu i konkretnych zachowań oraz w celu zwiększenia praktyczności naszej oferty. Po zakończeniu sesji przeglądarki pliki cookie pozostają zapisane i mogą być ponownie wywołane przy następnej wizycie na stronie. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na to, musi ustawić swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała pliki cookie.

Korzystanie z Matomo (dawniej Piwik)

Nasz serwis korzysta z Matomo (dawniej Piwik). Jest to tzw. usługa analizy internetowej. Matomo używa tzw. plików cookie, czyli plików tekstowych zapisywanych na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizowanie korzystania z serwisu. W tym celu wygenerowane przez plik cookie informacje o aktywności użytkownika (włącznie ze skróconym adresem IP) są przesyłane na nasz serwer i zapisywane do celów analizy aktywności, co pozwala na optymalizację naszego serwisu. W trakcie tego procesu adres IP użytkownika jest natychmiast anonimizowany, tak aby użytkownik pozostał dla nas anonimowy.

W przypadku odwiedzin na poszczególnych stronach naszego serwisu zapisywane są następujące dane: odwiedzona strona; strona internetowa, z której użytkownik trafił na wywołaną stronę (strona odsyłająca); podstrony wywołane z poziomu wywołanej strony; czas przebywania na stronie; częstotliwość wejść na stronę. W trakcie tego procesu adres IP użytkownika jest anonimizowany przed zapisaniem.

Program pracuje przy tym wyłącznie na serwerach naszego serwisu. Tylko na nich zapisywane są dane osobowe użytkownika. Generowane przez pliki cookie informacje na temat korzystania z serwisu nie są przekazywane stronom trzecim. Użytkownik może zablokować pliki cookie, dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce, może to jednak ograniczyć funkcjonalność serwisu.

Dane są usuwane z chwilą, gdy nie są już potrzebne do celów, do których zostały zapisane. W naszym przypadku następuje to po 6 miesiącach.

Jeśli użytkownik nie zgadza się na przechowywanie i analizowanie tych danych z sesji, może w dowolnym momencie sprzeciwić się ich przechowywaniu i wykorzystaniu, klikając.

Uwaga: Usunięcie wszystkich plików cookie w przeglądarce spowoduje usunięcie również blokującego pliku cookie. W razie potrzeby należy go ponownie aktywować.

Informacje na temat polityki prywatności Matomo są dostępne tutaj:
https://matomo.org/privacy-policy/

6. Korzystanie z formularza kontaktowego

Udostępnione nam dane osobowe wykorzystujemy do przetwarzania zapytań oraz aplikacji i podań o pracę. Udostępnione przez użytkownika dane traktujemy jako poufne i przekazujemy wyłącznie firmom z nami powiązanym lub firmom, z którymi zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych na zlecenie, o ile jest to dopuszczalne w ramach określonych celów i podstaw prawnych. Ewentualne podmioty przetwarzające są starannie dobierane i zobowiązane zgodnie z art. 28 RODO do przestrzegania wszystkich przepisów o ochronie danych. Jeżeli podmiot przetwarzający nie ma siedziby na terenie Unii Europejskiej, zastosowanie mają art. 44 i n. RODO, tj. zawieramy z podmiotem przetwarzającym na przykład standardowe klauzule umowne. Funkcja poczty w tym serwisie wykorzystuje chronione połączenie internetowe. DEVnet nie odpowiada za poufność ani kompletność przekazywanych danych.

Dane osobowe użytkownika przechowujemy tylko na okres niezbędny do podjęcia decyzji w sprawie aplikacji lub podania o pracę użytkownika. W przypadku nawiązania stosunku pracy pomiędzy użytkownikiem a nami obowiązują ustawowe okresy przechowywania danych. W przypadku decyzji odmownej usuwamy dane użytkownika 6 miesięcy po powiadomieniu o odmowie.

Dane kontaktowe poza procedurą rekrutacyjną usuwamy po przetworzeniu, jeśli nie zachodzi żaden stosunek handlowy lub nie mamy pisemnej zgody ze strony użytkownika.

W przypadku korzystania z formularza kontaktowego na stronie „Kariera” odbiorcą danych kontaktowych i dokumentacji zgłoszeniowej jest:

  • DEVnet GmbH, Standort Nördliche Münchner Straße 14a, 82031 Grünwald, Niemcy 
  • DEVnet High Performance Solutions Sp. z o.o., Standort ul. ul. Prosta 36, 53-508 Wrocław, Polska.

W przypadku korzystania z formularza kontaktowego na stronie „Featured” odbiorcą danych kontaktowych jest:

  • DEVnet GmbH, Standort Nördliche Münchner Straße 14a, 82031 Grünwald, Niemcy

Wszystkie dane osobowe przekazywane w formularzu kontaktowym na stronie www.devnet.de są zapisywane na serwerach w Bawarii w Niemczech i w Poznaniu w Polsce.

7. Bezpieczeństwo danych

Nasi pracownicy i usługodawcy zewnętrzni są zobowiązani do zachowania tajemnicy i przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. DEVnet GmbH podejmuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych użytkowników przed utratą, zmianą, zniszczeniem i dostępem osób nieupoważnionych lub nieupoważnionym udostępnianiem. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane zgodnie z postępem technologicznym.

8. Czas przechowywania danych

Przechowujemy dane użytkownika przez okres niezbędny do świadczenia usług online i usług powiązanych lub jeżeli mamy uzasadniony interes w dalszym przechowywaniu (np. po wykonaniu umowy możemy nadal mieć uzasadniony interes w marketingu pocztowym). Dane usuwamy po upływie ustawowych lub umownych okresów przechowywania (np. obowiązujących prawnie okresów przechowywania danych podatkowych lub handlowych). Dane nieobjęte ustawowym obowiązkiem przechowywania są usuwane po ustaniu ww. celów.

9. Prawa użytkownika

Użytkownikowi serwisu przysługują różne prawa. W przypadku dochodzenia swoich praw prosimy skorzystać z danych w zakładce Kontakt. Należy przy tym pamiętać o tym, aby umożliwić jednoznaczną identyfikację swojej osoby.

10. Prawo dostępu do informacji, prawo do sprostowania lub usunięcia danych

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych użytkownik w dowolnym momencie może żądać nieodpłatnego dostępu do informacji o danych przechowywanych na jego temat (np. imię i nazwisko, adres). Użytkownik ma również prawo do sprostowania lub usunięcia danych, jeżeli spełnione są odpowiednie warunki prawne. Prawem do usuwania danych nie są objęte na przykład dane zapisane w celu realizacji procesów biznesowych, które podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania.

11. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

12. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Użytkownik może również w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych. Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania jego danych osobowych, chyba że wykażemy – zgodnie z przepisami prawa – istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec praw użytkownika.

13. Prawo do przenoszenia danych

Ponadto gwarantujemy użytkownikowi możliwość przenoszenia udostępnionych przez niego danych osobowych na żądanie, w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.

14. Wycofanie zgody

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać ze skutkiem na przyszłość swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, udzieloną nam do jednego lub więcej określonych celów. Wycofanie zgody nie narusza zgodności z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych.

15. Obowiązek udostępniania danych osobowych

Jeżeli DEVnet GmbH i użytkownik są związani umową, użytkownik musi udostępnić te dane osobowe, które są niezbędne do zawarcia, realizacji i zakończenia stosunku umownego oraz do wypełnienia związanych z tym zobowiązań umownych lub co do których gromadzenia jesteśmy prawnie zobowiązani. Bez tych danych nie jesteśmy z reguły w stanie zawrzeć, zrealizować i zakończyć umowy z użytkownikiem.

Jeżeli przetwarzanie danych w ramach korzystania z niniejszego serwisu nie jest konieczne do zawarcia, realizacji i zakończenia stosunku umownego lub do wypełnienia zobowiązań umownych, a także nie jest przewidziane prawem, dane udostępnia się dobrowolnie. Należy pamiętać, że niektóre funkcje strony internetowej lub usług mogą być niedostępne, jeżeli nie podano niezbędnych danych.

16. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych

Wyłącznie zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych użytkownika ma miejsce tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy i nie wywołuje wobec użytkownika skutków prawnych lub innych podobnych.

17. Złożenie skargi w organie nadzorczym

W przypadku skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownik ma prawo zwrócić się do właściwych organów nadzorczych. Może zwrócić się do organu nadzorczego właściwego dla miejsca zamieszkania albo kraju związkowego lub właściwego dla nas organu ds. ochrony danych: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA), Promenade 27, 91522 Ansbach. 

18. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, sugestii lub skarg prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych. Zalecamy, by informacje poufne przesyłać wyłącznie pocztą.

Inspektor ochrony danych

Pani Barbara Alexandropoulou

DEVnet GmbH
Nördliche Münchner Straße 14a,
82031 Grünwald

Data-protection-officer(at)devnet.de
+49 89 244 154 010

Informacja o prawie do sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO

1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub f (przetwarzanie danych na podstawie wyważenia interesów) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

W przypadku wyrażenia sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania danych. Nie dotyczy to przypadku, gdy jesteśmy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub gdy przetwarzanie służy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. Sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego

W indywidualnych przypadkach przetwarzamy dane osobowe użytkownika do celów marketingu bezpośredniego. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych; dotyczy to również profilowania, jeżeli jest ono powiązane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, jego dane osobowe nie będą więcej przetwarzane do tych celów.

3. Odbiorcy sprzeciwu

Sprzeciw swój można skierować w dowolnej formie z tytułem „Sprzeciw”, podając swoje imię i nazwisko oraz adres i wysyłając je na adres:

DEVnet GmbH, Nördliche Münchner Straße 14a, 82031 Grünwald, telefon: +49 89 244154 000 e-mail: info(at)devnet.de.

Informacja o ochronie danych w formularzu kontaktowym w zakładce „Kariera”

W przypadku korzystania z formularza kontaktowego odbiorcą danych kontaktowych i dokumentacji zgłoszeniowej jest:

  • DEVnet GmbH, Nördliche Münchner Straße 14a, 82031 Grünwald, Niemcy
  • DEVnet High Performance Solutions Sp. z o.o., ul. Prosta 36, 53-508 Wrocław, Polska.

Wszystkie dane osobowe przekazywane w formularzu są zapisywane na serwerach w Bawarii w Niemczech i w Poznaniu w Polsce.

Informacja o ochronie danych w formularzu kontaktowym

W przypadku korzystania z formularza kontaktowego odbiorcą danych kontaktowych jest DEVnet GmbH, Nördliche Münchner Straße 14a, 82031 Grünwald, Niemcy. Wszystkie dane osobowe przekazywane w formularzu są zapisywane na serwerach w Bawarii w Niemczech i w Poznaniu w Polsce.