Skip to main content
Usługi dla branży energetycznej

Usługi dla branży energetycznej

Informatyka jest częścią praktycznie wszystkich procesów biznesowych w energetyce. Inteligentne rozwiązania IT to zdecydowana przewaga konkurencyjna. Nasze usługi w zakresie kompleksowej obsługi danych, analiz biznesowych, ekosystemów aplikacji i usług zarządzanych w sektorze energetycznym obejmują następujące obszary:

Wsparcie wyceny

 • Wycena instrumentów i portfeli na rynku energii
 • Wycena w czasie rzeczywistym
 • Krzywa forward cen w czasie rzeczywistym
 • Transakcje algorytmiczne
 • Zarządzanie ryzykiem (ryzyko rynkowe, kredytowe i płynności)

Inteligentne rozwiązania IT

 • Optymalizacja architektury IT
 • Optymalizacja prognozy zapotrzebowania
 • Optymalizacja importu danych rynkowych
 • Automatyzacja procesów do obliczania lub audytowania opłat sieciowych
 • Inteligentny system pomiarowy
 • Doradztwo w zakresie oprogramowania dla sektora energetycznego (np. systemy ETRM/CTRM lub EDM)

Regulacje

 • Zarządzanie ryzykiem i system kontroli wewnętrznej
 • MIFID II – zwolnienie z działalności dodatkowej
 • REMIT / EMIR – raportowanie danych transakcyjnych
 • Publikowanie informacji wewnętrznych w ramach MAR i REMIT

Nasza oferta jest dużo bogatsza, w związku z czym prosimy o kontakt w przypadku pytań dotyczących IT i sektora energetycznego. Chętnie poznamy Twoje wyzwania i zajmiemy się znalezieniem inteligentnych rozwiązań dla Twojej firmy.

Kontakt

Markus Weber

Dr. Florian Reithinger

Contact

Kontakt
Privacy Policy*

* opcjonalnie

Technologie

 • Eurex, Xetra
 • Matlab, R, Python
 • WebICE, Trayport, TT
 • CPLEX, Gurobi, GAMS
 • Rozwiązania do obsługi danych rynkowych
 • Rozwiązania do obsługi danych energetycznych (EDM)
 • Allegro, Endur, IRM
 • Rozwiązania do zarządzania ryzykiem transakcyjnym w energetyce (ETRM)
 • Rozwiązania do zarządzania ryzykiem transakcyjnym rynku towarowego (CTRM)

Metody i kompetencje

 • Business Intelligence
 • Forensic Analysis
 • Big Data
 • Prognoza zapotrzebowania
 • Metody ilościowe
 • Eksplorowanie danych
 • Znajomość procesów branży energetycznej
 • Znajomość rynku energetycznego i towarowego
 • Wycena energii i towarów
 • Analiza szeregów czasowych
 • Optymalizacja matematyczna
 • Wiedza o wymogach regulacyjnych (przepisy finansowe): CRR, CRD, MAD, MAR, EMIR, REMIT, MiFID II, MiFIR, zwolnienie z działalności dodatkowej
 • Wiedza o wymogach regulacyjnych (przepisy energetyczne): regulacje sieciowe, programy wsparcia energii odnawialnej, programy wsparcia efektywności energetycznej, handel uprawnieniami do emisji, organizacja rynku energetycznego
 • Zarządzanie ryzykiem i kontrola wewnętrzna
 • Transakcje
 • Analiza ilościowa
 • Transakcje algorytmiczne
 • Zarządzanie danymi z inteligentnych systemów pomiarowych
 • Zarządzanie danymi przedsiębiorstwa