Skip to main content
Pakiety usług FusionInvest

Partnerstwo DEVnet i Finastra…

oferuje klientom doradztwo, integrację i doświadczenie programistyczne w regionie DACH (Niemcy, Austria i Szwajcaria), a także w Wielkiej Brytanii, we Włoszech i w Polsce, ze szczególnym ukierunkowaniem na zarządzanie ryzykiem, rynki kapitałowe i inwestycje.

Finastra

Finastra plasuje się w czołówce branży oprogramowania finansowego, z najszerszym na rynku portfelem rozwiązań dla bankowości, rynków kapitałowych, zarządzania inwestycjami i ryzykiem. Nasz zespół ekspertów, działający w połączeniu z ekosystemem naszego partnera, obsługujący ponad 2000 klientów w 130 krajach, ma niezrównane możliwości realizowania wymogów branży zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym. Łączymy systemy, zbieramy dane i tworzymy inteligentne zasoby informacyjne, aby wspomagać podejmowanie trafnych decyzji biznesowych. Aby dowiedzieć się więcej na temat sposobu, w jaki portfel produktów Fusion może zapewnić Ci całościowy ogląd Twoich działań i pomóc Ci w rozwiązywaniu nawet najbardziej złożonych wyzwań, odwiedź stronę http://www.finastra.com i obserwuj @FinastraFS na Twitterze.

…oferuje Ci w pełni zintegrowany system zarządzania portfelem oraz ryzykiem w całym procesie inwestycyjnym

Pakiety usług FusionInvest oferowane przez DEVnet dla zarządzających aktywami:

 • Wdrożenie i profesjonalne usługi
 • Wsparcie funkcjonalne i biznesowe
 • Konfiguracja funkcjonalna i techniczna
 • Programowanie z SDK i integracja systemów
 • Obsługa aplikacji, usługi zarządzane, rozwiązania ASP i SaaS
 • Szkolenia dla użytkowników
 • Analiza biznesowa
 • Zarządzanie projektami

Nasze doświadczenie to Twoja przewaga nad konkurencją

Udowodniliśmy swoje umiejętności, realizując kompleksową platformę FusionInvest w funduszu Assenagon. Assenagon zlecił nam zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie całej swojej technologii na zasadzie outsourcingu. W ramach naszego partnerstwa, zastosowaliśmy Misys FusioInvest we wszystkich obszarach działalności funduszu, aby uwzględnić różne typy instrumentów finansowych, takie jak: akcje, obligacje, produkty kredytowe, instrumenty pochodne i swapy oraz umożliwić kalkulację parametrów ekspozycji i ryzyka.

Przeczytaj całe studium przypadku Assenagon i Finastra oraz skrócony opis projektu.

Kompleksowa realizacja wszystkich Twoich potrzeb…

Zastosowanie produktu Finastra FusionInvest zwiększy sprawność działania i poziom kontroli ryzyka w Twojej firmie. Dzięki zintegrowaniu procesów w Twoich jednostkach biznesowych, zarządzanie portfelem i ryzykiem staje się proste, automatyczne i skalowalne. FusionInvest zapewnia najbardziej kompleksową obsługę wielu klas aktywów dla każdego klienta na rynku.

Kontakt

Brani Stanojlovic

Contact

Kontakt
Privacy Policy*

* opcjonalnie

Technologie

 • FusionInvest
 • FusionCapital
 • FusionRisk
 • FusionFabric
 • Rozwiązania dostępu do danych rynkowych
 • Rozwiązania do obsługi danych rynkowych
 • Rozwiązania integracyjne
 • High Performance Computing
 • Blockchain

Metody i kompetencje

 • Zarządzanie aktywami
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie transakcjami i portfelem
 • Obsługa wielu klas aktywów
 • Przetwarzanie transakcji
 • Raportowanie
 • Dane rynkowe
 • Zarządzanie danymi
 • IBOR
 • Rozliczenia
 • Zgodność z regulacjami prawnymi
 • Fundusze hedgingowe
 • Fundusze ETF
 • Wdrażanie systemów
 • Analizy funkcjonalne i biznesowe
 • Indywidualne dopasowanie do potrzeb
 • Programowanie API i SDK
 • Usługa zarządzana
 • Software as a Service (SaaS)