Skip to main content
Firma
DEVnet Company Munich Background

Munich

DEVnet Company Frankfurt Background

Frankfurt

DEVnet Company Wroclaw Background

Wroclaw

DEVnet

O rozwoju naszej firmy decyduje zamiłowanie do innowacji oraz doświadczenia i sukcesy zdobyte w trakcie realizacji wielu projektów. Naszym głównym celem od zawsze było i nadal jest znajdowanie kompleksowych rozwiązań obejmujących wszystkie aspekty działalności, od IT po biznes, a tym samym zwiększanie przewagi konkurencyjnej. Koncentrując się na tych rozwiązaniach, zapewniamy doradztwo dla wiodących firm w branży ubezpieczeniowej, energetycznej i finansowej, wyspecjalizowanych w sektorach handlu i zarządzania ryzykiem. W procesie rozwiązywania problemów stosujemy podejście kreatywne i otwarte. Nasze rozwiązania są kompleksowe i trwałe.

Za nasze główne wyzwanie w rozwijaniu Państwa działalności uważamy reagowanie na dynamiczne zmiany rynkowe i dostosowywanie się do wymogów przepisów prawa za pomocą technologii. We współczesnym zinformatyzowanym świecie strategie IT i strategie biznesowe nie funkcjonują już oddzielnie. Dane mają zasadnicze znaczenie i należy je organizować w sposób inteligentny, aby zapewnić rozwój dla wszystkich obszarów działalności (Systemy Obsługi Danych). Aby nasi klienci mogli być o krok przed innymi, tworzymy inteligentne usługi i aplikacje analityczne (Analizy Biznesowe). Szybka integracja nowych technologii i usług to kluczowy czynnik sukcesu. Cel ten można realizować poprzez projektowanie platform informatycznych umożliwiających sprawny rozwój nowych ekosystemów aplikacji (Ekosystemy Aplikacji). Z naszego punktu widzenia podstawą usług zarządzanych jest wzajemne zaufanie i partnerstwo. Dzięki temu Państwo mogą nadal koncentrować się na swojej zasadniczej działalności (Usługi Zarządzane).

Naszym celem jest umocnienie pozycji DEVnet jako silnej marki w dziedzinie kompleksowego i innowacyjnego rozwiązywania problemów na rynkach międzynarodowych.

Fundamentem naszego sukcesu są nasi pracownicy. Ich zróżnicowane wykształcenie, doświadczenie i charaktery są inspiracją dla naszego rozwoju. Dzięki nim możemy upraszczać skomplikowane procesy i świadczyć zaawansowane usługi. To właśnie ambicja osiągania sukcesów przy każdym wyzwaniu sprawia, że nasi konsultanci są tak wyjątkowi. Każdy z nich wnosi swój wkład w dążeniu do celu jakim jest zapewnianie sukcesu naszym klientom, co w konsekwencji wspomaga dalszy rozwój naszej firmy. Nasz rozwój pokazuje, że jesteśmy na właściwej drodze (Kariera).

1998
Rok ZAŁOŻENIA
150
Specjaliści
4
Lokalizacje

Zarząd

Andreas Kokott

Andreas Kokott posiada wieloletnie doświadczenie jako przedsiębiorca, menedżer i konsultant w zakresie rozwiązań metodycznych i technologicznych dla rynku kapitałowego i surowcowego. Wcześniej rozwijał i kierował zespołem ds. strukturyzowanych rozwiązań inwestycyjnych, a także odpowiadał za innowacje technologiczne w obszarze obrotu giełdowego i zarządzania ryzykiem instrumentów pochodnych i papierów wartościowych w jednym z wiodących banków europejskich.

Barbara Alexandropoulou

Barbara Alexandropoulou posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu w obszarze IT w wiodącej europejskiej firmie inwestycyjnej. Oprócz tego pracowała przy projektach IT w charakterze Kierownika Projektu.

Dr. Robert Pfund

Robert Pfund posiada wieloletnie doświadczenie w charakterze doradcy i kierownika projektu w sektorze bankowości i ubezpieczeń. Oprócz tego pełnił funkcję kierowniczą w dziedzinie kontroli ryzyka i bankowości inwestycyjnej w dużym banku europejskim.

Theo Maier

Theo Maier ma na swoim koncie wieloletnie doświadczenie w konsultingu międzynarodowym dla dostawców usług finansowych i przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Oprócz tego pełnił funkcje kierownicze w sprzedaży w kilku firmach wytwarzających oprogramowanie.

Theofanis Alexandropoulos

Theofanis Alexandropoulos posiada wieloletnie doświadczenie w charakterze przedsiębiorcy, programisty, doradcy i kierownika projektu w sektorze finansowym i przemysłowym.

Prof. Dr. Ralf Werner

Profesor Ralf Werner ma wieloletnie doświadczenie naukowe w zakresie modelowania matematycznego i matematyki biznesowej. Oprócz tego pełnił funkcje kierownicze w zakresie modelowania ryzyka i metodologii ilościowej w głównych bankach europejskich i towarzystwach ubezpieczeniowych.

DEVnet Niemcy

DEVnet Monachium

DEVnet GmbH
Nördliche Münchner Straße 14a
82031 Grünwald
Germany

Meeting Office Monachium

Wredestraße 7
80335 Munich
Germany

  • Telefon: +49 89 244154 000
  • Faks: +49 89 244154 001

Meeting Office Frankfurt

Grüneburgweg 58-62
60322 Frankfurt nad Menem
Germany

  • Telefon: +49 69 6783050 0
  • Faks: +49 69 6783050 20

Meeting Office Hamburg

Neuer Wall 10
20354 Hamburg
Germany

  • Telefon: +49 40 228608 90
  • Faks: +49 40 228608 91

DEVnet Polska

DEVnet Wrocław

DEVnet High Performance Solutions Sp. z o.o.
ul. Prosta 36
53-508 Wrocław
Poland